Tlmočenie

TLMOČENIE

profesionálne simultánne, osobné a konsekutívne tlmočenie z / do anglického jazyka a iných jazykov

Ponúkame vám špecialistov na jazyk, vďaka ktorému je zabezpečená kvalita, profesionalita, no predovšetkým úspech pri dosahovaní cieľov. Pomáhame vám pri rozširovaní vašich služieb so zahraničnými partnermi a tým zabezpečujeme celkové napredovanie vašej spoločnosti.


Simultánne: tlmočenie prebiehajúce súčasne

Osobné tlmočenie: „neformálnym“ spôsobom. Osobné sprevádzanie klienta na súkromných akciách, kde nie je určené tempo ani spôsob tlmočenia. Vzniká po dohode oboch strán.


Konsekutívne: Tlmočenie informácií v určenom čase. Tlmočník dostáva priestor na zhrnutie a preklad informácií na pokyn.

Cenník

Tlmočenie základného charakteru: od 28 Eur/ 1 hod (orientačná cena)

Tlmočenie odborného charakteru: od 35 Eur/ 1 hod (orientačná cena)

(prezentácie, semináre, pracovné stretnutia a iné )

(v cene nie sú zahrnuté cestovné náklady)


Stornovanie – v prípade zrušenia objednaného tlmočenia 3 pracovné dni alebo v dobe kratšej sa účtuje poplatok 50% z objednávkovej ceny. Pri zrušení objednávky počas 24 hod. pred začatím tlmočenia sa účtuje storno poplatok 100% objednávkovej ceny. Hodina tlmočenia znamená každú začatú hodinu prítomnosti tlmočníka. Cena nezahŕňa náklady tlmočníka spojené s vykonávaním tlmočenia (strava, doprava, ubytovanie a pod.). Tieto náklady znáša objednávateľ tlmočenia.


Dĺžka pracovného dňa tlmočníka je 8 hodín vrátane všetkých prestávok a prerušení. Dodávateľ a objednávateľ sa môžu vopred dohodnúť na práci v rozsahu polovice pracovného dňa, t.j. 4 hodín. V takom prípade predstavuje odmena tlmočníka 50% základnej dennej sadzby. Nasadenie dlhšie ako 4 hodiny sa rozumie ako celodenné nasadenie. Ak pracovný deň tlmočníka presahuje 8 hodín, zvyšuje sa základná sadzba za každú začatú hodinu minimálne o 15%.Objednávateľ nemá právo žiadať od tlmočníka inú činnosť, ako bola vopred dohodnutá.


Špeciálne tlmočenie: od 40 Eur/každá začatá hodina.

Špeciálne tlmočenie je tlmočenie vysoko náročné na odbornosť a je nutné sa na neho vopred pripraviť. Pri objednávaní tlmočenia je potrebné dodať podkladové materiály, alebo uspokojivo popísať tému na dostatočnú prípravu po terminologickej stránke)

Kontaktujte nás


V prípade záujmu o tlmočenie nás neváhajte kontaktovať a radi vám poskytneme ďalšie informácie.

Telefón: 0948 123 039
Email: info@e-xtra.sk

Objednávka


Tlmočenie z jazyka:

Tlmočenie do jazyka:

Charakter tlmočenia:

Termín tlmočenia:

Počet hodín:

Poznámky, špeciálne požiadavky (nepovinné):

Kontaktné informácie

Meno a priezvisko:

Adresa:

Email:

Telefón:

Firma/Názov spoločnosti:

IČO:

IČ DPH (DIČ)

súhlasím s všeobecnými obchodnými podmienkami