Speak Direct Method

Najrýchlejšia cesta k výučbe cudzích jazykov.

Čo je to SPEAK DIRECT METHOD

Priama metóda výučby jazykov?

Najrýchlejšia cesta k výučbe cudzích jazykov.

Sme držiteľmi licencie Speak Direct Method®, ktorá je jednou z najefektívnejších foriem výučby anglického jazyka.

SPEAK DIRECT METHOD ® je priama metóda pre výučbu angličtiny, nemčiny, francúzštiny, španielčiny, taliančiny a ruštiny. Tak ako všetky priame metódy aj SPEAK DIRECT METHOD ® sa sústreďuje na aspekt cudzieho jazyka, ktorý je najťažšie zvládnuť – na rozprávanie. Táto metóda bola vytvorená v roku 2004 a prvý krát aplikovaná v škole Peritus-Speed ​​School.

Pri použití speak direct method sa študenti učia tým, že neustále rozprávajú počas celej vyučovacej hodiny. Lekcia je usporiadaná vo forme špeciálne navrhnutého dialógu medzi učiteľom a jednotlivými študentmi v skupine. Každý zúčastnený študent musí odpovedať učiteľovi na dané otázky priamo v novom jazyku bez prekladania si textu do svojho rodného jazyka. Odpovedá celou vetou s použitím prebratých slovíčok a gramatiky tesne predtým. Rodný jazyk študenta sa pri výučbe nepoužíva a ak sa aj použije, tak len minimálne pre lepšie pochopenie preberaného učiva.

Keď študent odpovedá na položenú otázku, učiteľ mu pomáha s odpoveďou nápovedou slovíčok, opravovaním gramatiky a prízvuku. Počas hodiny učiteľ rozpráva prirodzeným spôsobom pri dodržiavaní vysokej dynamiky a tempa hodiny. Takto si každý z prítomných študentov postupne zvyká na intonáciu a rýchlosť hovorenej formy jazyka.  Minimálne 80% lekcie je zameraných na rozprávanie.  Účastníci si počas vyučovacej hodiny nemusia robiť žiadne poznámky, pretože celá látka preberaná počas hodiny je súčasťou učebnice a je zaznamenaná aj na CD nosičoch, ktoré sú súčasťou každej učebnice. Takto sa študent môže neustále zdokonaľovať v jazyku aj mimo jazykovej školy.

Výhody tejto metódy