REALIZOVANÉ PROJEKTY

Naša činnosť:

Záleží nám na jazykovom vzdelávaní a preto je našou snahou vytvoriť čo najlepšie podmienky pre všetkých záujemcov v oblasti vzdelávania. V rámci Prešovského kraja sme pre záujemcov pripravili niekoľko špeciálnych aktivít z cieľom zvýšiť kvalitu výučby anglického či nemeckého jazyka.

TVORBA VZDELÁVACÍCH MATERIÁLOV

Pre našich klientov sme pripravili nami vytvorené výučbové materiály v ktorých je zahrnutá filozofia našej Jazykovej školy eXtra. Efektívna a praktická výučba prinášajúca výsledky

Vytvorili sme učebnice v 3 rôznych podobách. Angličtina pre začiatočníkov, angličtina pre mierne pokročilých a nemčina pre začiatočníkov. Skĺbiť efektívne vysvetlenie gramatiky, slovnej zásoby a zaujímavých cvičení bola pre nás veľká výzva, avšak, spokojnosť a efektivita vo výučbe s použitím našich učebníc je jasným dôkazom, že naša práca bola vykonaná výborne

Veríme, že naše učebnice budú motiváciou pre všetkých záujemcov, ktorí majú záujem o výučbu cudzieho jazyka a dopomôžu im k jednoduchému a ľahšiemu osvojeniu si cudzieho jazyka

REALIZÁCIA VZDELÁVACÍCH PROGRAMOV

VĎAKA NAŠEJ JAZYKOVEJ ŠKOLE EXTRA  ZVÝŠIME  A ZLEPŠÍME JAZYKOVÉ KOMPETENCIE  U VIAC AKO 100 ABSOLVENTOV A TO ÚPLNE ZDARMA

Jazyková škola eXtra – sme tu pre Vás

 


MT – EduHouse s.r.o.
realizuje dopytovo-orientovaný projekt

JAZYKOVÉ VZDELÁVANIE V PREŠOVSKOM KRAJI

Trvanie projektu: 05/2018 – 04/2021

Výška NFP: 123 171,51 EUR

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu
regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“.

www.esf.gov.sk

www.minedu.sk

www.employment.gov.sk       

Povinné zverejňovanie:

Časť : objednávky

Dátum zverejnenia: 7.1.2020 :   Objednávka č.1/2020 Reklamná kampaň: Objednávka Filma s.r.o.