Ponuka práce

e-Xtra jazyková škola v Prešove a Sabinove

Pridaj sa k nám!

Momentálne obsadzujeme:

POZÍCIA: LEKTOR/LEKTORKA ANGLICKÉHO / NEMECKÉHO JAZYKA

Ponúkame príjemné prostredie, školenie zdarma, motivačné finančné ohodnotenie, flexibilnú pracovnú dobu, finančné bonusy  a možnosť byť súčasťou skvelého jazykového tímu. Kariérny rast je samozrejmosťou.


We are also looking for English native speakers to teach English/Business English/English for kids in our language school and surroundings.Ideally you have some  teaching experience and  live in  area (Prešov, Sabinov, Košice).

Interested? Please send us your application/CV. Feel free to contact us (info@e-xtra.sk) any time for further information.
We are looking forward to hearing from you.


PROJEKTOVÝ MANAŽÉR

V rámci projektu jazykové vzdelávanie v Prešovskom kraji do nášho tímu hľadáme projektového manažéra.

Pracovná náplň:

• zodpovedá za celkovú administráciu a implementáciu projektu

• zodpovedá za prípravu, riadenie a zabezpečenie implementácie projektu

• riadi projektovú kanceláriu resp. riadi a kontroluje činnosť administratívneho a riadiaceho personálu;

• zodpovedá za dodržiavanie časového harmonogramu, podrobného opisu projektu a rozpočtu národného projektu v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP;

• zodpovedá za prípravu plánu riadenia rizík pre začatím realizácie projektu;

• zodpovedá za riadenie rizík projektu;

• zodpovedá za vypracovanie monitorovacích správ, žiadostí o platbu a ich predkladanie na SO;

• predkladá na SO návrhy na prípadné zmeny národného projektu;

• poskytuje MŠVVaŠ SR ako SO OP ĽZ súčinnosť pri vykonávaní kontrol na mieste;

• komunikuje s projektovým manažérom MŠVVaŠ SR ako SO

Kvalifikačné predpoklady

 vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa

 min. 3 ročná prax v oblasti projektového riadenia

 prax s výkonom riadenia projektu/projektov financovaných zo štrukturálnych fondov vítaná

Predbežné ukončenie výberového konania: 31.5.2019

Práca na polovičný úväzok

V prípade záujmu o niektorú z pracovných pozícií, je potrebné zaslať životopis , foto a motivačný list  na: info@e-xtra.sk – spolu s nasledovným vyhlásením: 

Zaslaním  osobných údajov udeľujem ako dotknutá osoba  súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle ustanovení § 14 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z.. V zmysle ustanovení § 14 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z.z. môžem ako dotknutá osoba   kedykoľvek odvolať svoj súhlas na spracovanie osobných údajov, ktoré sa ma týkajú.
Uchádzač o zamestnanie ako dotknutá osoba, týmto, v súlade s ustanovením článku 6 ods. 1 písmeno a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, udeľujem súhlas so spracúvaním osobných údajov uvedených v životopise zamestnávateľovi resp. prevádzkovateľovi na dobu 6 mesiacov, za účelom zaradenia dotknutej osoby medzi záujemcov o zamestnanie. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je udelený slobodne a osobné údaje uvedené v životopise sú pravdivé.

Prosíme uchádzačov, aby nekontaktovali jazykovú školu telefonicky.