pre materske skoly

PRE MATERSKÉ ŠKOLY

Program výučby anglického jazyka v materských školách

Predstavujeme vám náš špeciálne vytvorený program výučby anglického jazyka v materských  školách. V spolupráci s jednotlivými školami organizujeme krúžky anglického jazyka.

Našim hlavným cieľom je byť k vám čo najbližšie a ponúknuť vám nezabudnuteľný spôsob výučby anglického jazyka.

 • U detí a žiakov sa snažíme rozvíjať ich komunikačné schopnosti
 • Prostredníctvom licencovanej Speak4kids metódy a nami vytvorenej eXtra metóde vnášame do učenia cudzieho jazyka eXtra zážitok, vďaka ktorému sa ho naučia rýchlejšie, efektívnejšie, zrozumiteľnejšie, tou najprirodzenejšou formou, akou sa naučili aj svoj materinský jazyk - ZÁŽITKOM (jazyk sa nebifľuje, ale prirodzene osvojuje)
 • Čím viac toho u nás zažijú, tým viac sa aj naučia. KOMUNIKÁCIA v angličtine je u nás na prvom mieste
 • Výučba angličtiny prostredníctvom metódy My little English, My english 1, 2 a Speak4 Kids pomáha deťom a žiakom naučiť sa jazyk  takým spôsobom, akým sa učili aj svoj materinský. Aj vďaka zážitku, hrám, výučbovému materiálu stavanému na „mieru“ pomáhame deťom naučiť sa jazyk  rýchlejšie a efektívnejšie. Každý výučbový materiál je prispôsobený veku a jazykovej úrovni

SPOLUPRACUJEME:

ZŠ Veľký Šariš
ZŠ Brezovica
MŠ Šarišské Michaľany
MŠ Jurkovičova, Prešov
MŠ Zemplínska, Prešov
Detské centrum- Domčekovo
Rodinné centrum-Emerka

MŠ Jurkovičova, MŠ Zemplínska, MŠ Šarišské Michaľany

 • Lilly a Hoppy budú sprevádzať vaše deti na dobrodružnom spoznávaní anglického jazyka
 • Prepracovaný koncept vzdelávania od 2 do 6 rokov s nadväznosťou na školský vzdelávací systém
 • Kto sa nevie hrať, nevie komunikovať. Každá hra v sebe obsahuje komunikáciu
 • Vďaka našej metodike MY LITTLE ENGLISH sa učenie mení na zážitok
 • Zážitok prináša záujem, záujem motiváciu a motivácia úspechy
 • Slovensko anglické prostredie pomáha vašim deťom zvládnuť nové veci úplne prirodzenou formou
 • Tak ako u detí rozvíjame materinský jazyk, tak ich zoznamujeme aj s jazykom anglickým
 • Výučbový materiál je už v cene kurzu
 • Mimoškolské záujmové aktivity zamerané na prežitie jazyka v reálnych situáciách
 • Letný jazykový tábor: Extra kids camp

Máte záujem prihlásiť vaše deti v materskej škole na kurz My little english a dovoliť im vstúpiť do sveta zábavy, smiechu a zároveň učenia sa? Dajte nám o tom vedieť. Nové zážitky prinášajú úsmev, nové vedomosti úspech.

Informácie o kurze

Trvanie kurzu:

počas školského roka

Čas výučby:

podľa dohody

Dĺžka hodiny:

45 minút

Počet detí v skupinke:

minimálne 6

Metóda výučby:

Speak4kids direct method ®, eXtra method

Cena:

za celý školský rok: podľa frekvencie výučby:

1x týždenne:96 eur (32 vyučovacích hodín)

2x týždenne: 144 eur (64 vyučovacích hodín)

platba sa realizuje 3x za školský rok

 

Dĺžka výučby: Prihláška je záväzná na celý školský rok

Podľa frekvencie výučby: 1x týždenne/4x mesačne: spolu 32 vyučovacích hodín/ školský rok

2 x týždenne/ 8x mesačne: spolu 64 vyučovacích hodín/ školský rok

 

Platba:

 • platba sa realizuje 3x za školský rok
 • pri platbe za I.trimester sa uhrádza aj zápisné v hodnote 30 eur (zápisné sa Vám odráta pri úhrade poslednej platby za jazykový kurz, pri prerušení alebo predčasnom ukončení výučby sa zápisné nevracia)

Podľa frekvencie výučby:           1x týždenne / 2x týždenne

Za I trimester:                             11vyuč. hodín/22 vyuč. hodín

Za II. trimester :                         11 vyuč. hodín /22 vyuč. hodín

Za III. trimester :                        10 vyuč.hodín /20 vyuč. hodín

Platba sa realizuje 3x za školský rok. Školský rok trvá 9 mesiacov. Prvá splátka je na začiatku školského roka za I. trimester + zápisné 30 eur . Podľa frekvencie výučby je to buď za prvých  11 vyuč. hodín ( výučba 1x týždenne)  alebo prvých 22 vyuč. hodín  (výučba 2x týždenne). Následne sa platba realizuje na začiatku ďalších trimestrov. Poplatok za ďalší trimester musí byť uhradený minimálne 3 dni pred začiatkom  ďalšieho trimestra. Dni pracovného pokoja a prázdniny už  sú zarátané v rozvrhu, t.j. študenti absolvujú presný  počet hodín, za ktoré si zaplatili.

       

 

KONTAKT:

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať a radi Vám odpovieme na všetky Vaše otázky.

Mobil: 0948 123 039
Email: info@e-xtra.sk