pre materske skoly

PRE MATERSKÉ ŠKOLY

Program výučby anglického jazyka v materských školách

Predstavujeme vám náš špeciálne vytvorený program výučby anglického jazyka v materských  školách. V spolupráci s jednotlivými školami organizujeme krúžky anglického jazyka.

Našim hlavným cieľom je byť k vám čo najbližšie a ponúknuť vám nezabudnuteľný spôsob výučby anglického jazyka.

SPOLUPRACUJEME:

ZŠ Veľký Šariš
ZŠ Brezovica
MŠ Šarišské Michaľany
MŠ Jurkovičova, Prešov
MŠ Zemplínska, Prešov
Detské centrum- Domčekovo
Rodinné centrum-Emerka

MŠ Jurkovičova, MŠ Zemplínska, MŠ Šarišské Michaľany

Máte záujem prihlásiť vaše deti v materskej škole na kurz My little english a dovoliť im vstúpiť do sveta zábavy, smiechu a zároveň učenia sa? Dajte nám o tom vedieť. Nové zážitky prinášajú úsmev, nové vedomosti úspech.

Informácie o kurze

Trvanie kurzu:

počas školského roka

Čas výučby:

podľa dohody

Dĺžka hodiny:

45 minút

Počet detí v skupinke:

minimálne 6

Metóda výučby:

Speak4kids direct method ®, eXtra method

Cena:

za celý školský rok: podľa frekvencie výučby:

1x týždenne:96 eur (32 vyučovacích hodín)

2x týždenne: 144 eur (64 vyučovacích hodín)

platba sa realizuje 3x za školský rok

 

Dĺžka výučby: Prihláška je záväzná na celý školský rok

Podľa frekvencie výučby: 1x týždenne/4x mesačne: spolu 32 vyučovacích hodín/ školský rok

2 x týždenne/ 8x mesačne: spolu 64 vyučovacích hodín/ školský rok

 

Platba:

  • platba sa realizuje 3x za školský rok
  • pri platbe za I.trimester sa uhrádza aj zápisné v hodnote 30 eur (zápisné sa Vám odráta pri úhrade poslednej platby za jazykový kurz, pri prerušení alebo predčasnom ukončení výučby sa zápisné nevracia)

Podľa frekvencie výučby:           1x týždenne / 2x týždenne

Za I trimester:                             11vyuč. hodín/22 vyuč. hodín

Za II. trimester :                         11 vyuč. hodín /22 vyuč. hodín

Za III. trimester :                        10 vyuč.hodín /20 vyuč. hodín

Platba sa realizuje 3x za školský rok. Školský rok trvá 9 mesiacov. Prvá splátka je na začiatku školského roka za I. trimester + zápisné 30 eur . Podľa frekvencie výučby je to buď za prvých  11 vyuč. hodín ( výučba 1x týždenne)  alebo prvých 22 vyuč. hodín  (výučba 2x týždenne). Následne sa platba realizuje na začiatku ďalších trimestrov. Poplatok za ďalší trimester musí byť uhradený minimálne 3 dni pred začiatkom  ďalšieho trimestra. Dni pracovného pokoja a prázdniny už  sú zarátané v rozvrhu, t.j. študenti absolvujú presný  počet hodín, za ktoré si zaplatili.

       

 

KONTAKT:

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať a radi Vám odpovieme na všetky Vaše otázky.

Mobil: 0948 123 039
Email: info@e-xtra.sk