Letný anglický tábor 2021

LETNÝ TÁBOR

Letný jazykový tábor 2021 v Prešove a Sabinove

Poď s nami prežiť leto plné nezabudnuteľných zážitkov! Tohto roku nás už čaká jeho 8. ročník. 
Ďakujeme za prejavenú dôveru a tešíme sa, že ste s nami.
Ak si vo veku od 5 -14 rokov, máme pre teba pripravených
množstvo zaujímavých aktivít, popri ktorých si zdokonalíš angličtinu. 

Termíny táborov 2021:

place Prešov

Konštantínova 6
I.turnus: 12.7.2021 – 16.7.2021
II. turnus: 26.7.2021-30.7.2021

Cena: 105 €

Študenti jazykovej školy: 100 €

place Sabinov

Námestie slobody 41
I.turnus: 5.7.2021 – 9.7.2021
II. turnus: 19.7.2021-23.7.2021

Cena: 105 €

Študenti jazykovej školy: 100 €

V cene je zahrnuté

Čo všetko sme už počas táborov zažili?

5D kino / Údolie Manitou -Košice /Stredoveký vojenský tábor-Stará Ľubovňa/ Wild Park -Veľká Lomnica(kontaktná ZOO)/ Slovenské opálové bane/ Safari park/ Alex park Spišská Nová Ves/Jaskyňa Zlá Diera/Bricklandia-Košice/Nestville park-Hniezdne/Tricklandia-Starý Smokovec/Aqua-city Poprad/ Drienica kúpalisko/ Delňa kúpalisko/Kapušiansky hrad/ Šarišský hrad/ Ľubovniansky hrad/ Hanušovce nad Topľou-kaštieľ/Gazdovský dvor -Pod Hájom/Solivar-Prešov/ interiérové ihriská: Bublinka,Fundiland-Prešov/Dráčik-Sabinov/Alex par-Spišská Nová Ves

Prihlášky

Prihlásiť sa môžete osobne, priamo na našej pobočke, alebo zaslaním vyplnenej prihlášky (sken prihlášky) na info@e-xtra.sk, prípadne poštou.

Dokumenty na stiahnutie

Prihláška
+ Podmienky

Stiahnuť

Vyhlásenie
rodičov

Stiahnuť

Spôsoby platby:

Platbu môžete realizovať osobne na jednej z našich pobočiek alebo prevodom na účet. Po prijatí Vašej platby Vám emailom potvrdíme jej prijatie. Prosím uistite sa, že na prihlášku ste uviedli správnu emailovú adresu. Vyhlásenie rodičov odovzdávate v deň nástupu do tábora.

V prípade, že sa tábor nebude môcť realizovať, poplatok Vám vrátime v plnej výške.

 

V prípade potreby nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle 0948 123 039.

Čo vás čaká

Angličtina detskou priamou metódou My little english

Každý deň má stanovenú svoju tému, ktorú deti od rána rozvíjajú. Deň začne predstavením témy, predstavením si nových slovíčok a všetkého potrebného na ovládanie danej témy. Potom nasleduje praktické trénovanie pri zábavných aktivitách.

 

Animačný program, tvorivé dielne

Každé dieťa si počas tábora vyrobí niečo na pamiatku. Naučí sa anglickú pesničku. Nikto neodíde naprázdno a angličtina v ňom bude rezonovať aj počas ďalších prázdninových dní. Veríme, že aj táto skúsenosť v nich vytvorí priateľský vzťah k angličtine a chuť do jej ďalšieho učenia sa.


Zábava, adrenalín v podaní kvalifikovaných lektorov

Pre deti je pripravených množstvo športových zábavných podujatí, pri ktorých sa do sýtosti vyšantia. Každá aktivita je vedená kvalifikovaným lektorom/animátorom. Dieťa si tak nenásilne vytvorí vzťah k jazyku, a to práve tým, že bude mať záujem porozprávať sa s novým kamarátom, avšak len a len v anglickom jazyku.

Dôležité informácie

Tábor je vhodný pre všetky deti vo veku 5 až 14 rokov, ktoré sa chcú naučiť anglický jazyk, získať prvotné vedomosti alebo sa v ňom zdokonaliť.

 

Jazykové tábory budú prebiehať v Sabinove a Prešove. Starostlivosť o Vaše dieťa je zabezpečená denne od pondelka do piatku, v čase od 8.00 do 16:30. Deti sú rozdelené do skupiniek podľa veku (5-9 r., 10-14 r.), spoznajú nových ľudí a nájdu si kopu nových kamarátov.

 

Na záver jazykového tábora, bude pre každé dieťa pripravený certifikát o absolvovaní anglického tábora, vďaka ktorému budú mať možnosť uplatniť si rôzne zľavy na naše ďalšie služby.

POZOR! Počet detí v jednom termíne je limitovaný!

Aktualizácia:

Informujeme Vás o opatreniach, aby sme dodržali, že Leto v táboroch bude!

Dovoľte, aby sme Vás milí rodičia, informovali o opatreniach, na ktoré budeme klásť mimoriadny dôraz v súlade s protiepidemiologickými opatreniami: umývanie rúk, používanie dezinfekcie, nosenie rúšok, dodržiavanie preventívnych pravidiel pri kašľaní, kýchaní a nachladnutí, kontrola dodržovania zásad osobnej hygieny detí, dôsledná sanitácia priestorov a prostredia každého tábora so zreteľom na hygienické zariadenia a ich vybavenie (toaletný papier, tečúca pitná eventuálne teplá voda, mydlo v dávkovači, jednorazové utierky, dezinfekcia) a strava.

Konkrétne hygienické aktivity sa budú odvíjať od typu a činnosti, kde bude denný tábor realizovaný a od štandardných spôsobov zaistenia jednotlivých činností, t.j. pravidelné denné upratovanie s použitím dezinfekčných prostriedkov a pravidelné vetranie všetkých prevádzkových priestorov. 

V tejto súvislosti zdôrazňujeme, že základným hygienickým opatrením z našej strany bude zaistenie pravidelného a správneho umývania rúk detí v tečúcej teplej vode pri použití tekutého mydla a jednorazových utierok. V prípade, ak nebude z objektívnych dôvodov tento spôsob očisty rúk z našej strany možné zaistiť, doplníme umytie rúk použitím dezinfekčného prípravku, ktorý budeme deťom aplikovať na ruky.

Podľa počtu vytvoríme skupiny detí, u ktorých zabezpečíme vzájomný kontakt počas programu tábora a stravovania. 

Povinnosť nosenia rúšok upravíme podľa platných epidemiologických a hygienických opatrení. Odporúčame vám, aby každé dieťa malo pri sebe dve rúška. Počas trvania tábora dohliadneme, aby každé dieťa dodržiavalo nosenia rúška v interiéri i exteriéri.

Preto nečakajte a využite možnosť online prihlášky! Jednoducho stiahnite formulár, po vyplnení údajov ho stačí naskenovať a odoslať na info@e-xtra.sk

Prihláška
+ Podmienky

Stiahnuť

Vyhlásenie
rodičov

Stiahnuť

Vážení rodičia. Z dôvodu preventívnych opatrení je potrebné odovzdať dokument s názvom ” vyhlásenie rodičov” .

Ďakujeme a tešíme sa na Vás