Kurzy Nemčiny

Aktívna komunikácia Direct metódou®

Konverzačná metóda Direct Methode für Deutsch umožňuje študentom maximálne sa koncentrovať a aktívne sa učiť priamo na hodine. Vyberte si z ponuky skupinových, či individuálnych kurzov Nemčiny, pričom si frekvenciu a zameranie kurzu definujete sami.

Jazykové kurzy v Prešove a Sabinove

Informácie o kurze

Trvanie kurzu:min 3 mesiace (prihlášky počas celého roka)
Miesto výučby:Sabinov - Námestie Slobody 41
Prešov - Konštantínova 6
Úroveň kurzuvšetky úrovne
Typ výučby:individuálne / skupinovo
Metóda:Speak direct method®
eXtra method
Cena:podľa platného cenníka

O kurzoch:

Pri použití speak direct method sa študenti učia tým, že neustále rozprávajú počas celej vyučovacej hodiny. Lekcia je usporiadaná vo forme špeciálne navrhnutého dialógu medzi učiteľom a jednotlivými študentmi v skupine.


Každý zúčastnený študent musí odpovedať učiteľovi na dané otázky priamo v novom jazyku bez prekladania si textu do svojho rodného jazyka. Odpovedá celou vetou s použitím prebratých slovíčok a gramatiky tesne predtým.


Rodný jazyk študenta sa pri výučbe nepoužíva a ak sa aj použije, tak len minimálne pre lepšie pochopenie preberaného učiva.

Skupinový kurz
 • Výber skupiny podľa úrovne jazyka.
 • Maximálny počet študentov v triede je 6
 • Licencovaný systém výučby Speak direct method, eXtra method
 • Odbúranie strachu z konverzácie
 • Kurz prebieha výlučne v Nemeckom jazyku
 • Skupinový kurz podnecuje získavanie skúseností konverzáciou
 • Gramatika vysvetľovaná v praxi na reálnych príkladoch
Individuálny kurz
 • Prispôsobujete si čas aj dĺžku výučby
 • Možnosť navštevovať tento kurz v našej jazykovej škole, alebo ho môžeme uskutočniť u vás doma
 • Obsah, výučbové materiály, spôsob výučby si vyberáte podľa seba
 • Flexibilita vyučovacích hodín
 • Výber konverzácie na akúkoľvek tému podľa želania
 • Gramatika vysvetľovaná v praxi na reálnych príkladoch