Kurzy Nemčiny

Jazykové kurzy nemčiny v Prešove a Sabinove

Aktívna komunikácia Direct metódou®

Konverzačná metóda Direct Methode für Deutsch umožňuje študentom maximálne sa koncentrovať a aktívne sa učiť priamo na hodine. Vyberte si z ponuky skupinových, či individuálnych kurzov Nemčiny, pričom si frekvenciu a zameranie kurzu definujete sami.

Informácie o kurze

Trvanie:

6 mesiacov, výučba začína 1.6.2020 – každú stredu a piatok od 17:00 do 17:50

Typ výučby:

Skupinová výučba (min. 6 študentov)

Úroveň kurzu:

Nemčina pre začiatočníkov

Miesto výučby:

Prešov, Konštantínova 6

Metóda:

Speak direct method®
eXtra method

Cena:

Aktuálne zľava 50%. Namiesto 300 € teraz zaplatíte len 150 €

O kurzoch:

Pri použití speak direct method sa študenti učia tým, že neustále rozprávajú počas celej vyučovacej hodiny. Lekcia je usporiadaná vo forme špeciálne navrhnutého dialógu medzi učiteľom a jednotlivými študentmi v skupine.

Každý zúčastnený študent musí odpovedať učiteľovi na dané otázky priamo v novom jazyku bez prekladania si textu do svojho rodného jazyka. Odpovedá celou vetou s použitím prebratých slovíčok a gramatiky tesne predtým.

Rodný jazyk študenta sa pri výučbe nepoužíva a ak sa aj použije, tak len minimálne pre lepšie pochopenie preberaného učiva.

Skupinový kurz
 • Výber skupiny podľa úrovne jazyka.
 • Maximálny počet študentov v triede je 7 až 8
 • Licencovaný systém výučby Speak direct method, eXtra method
 • Odbúranie strachu z konverzácie
 • Skupinový kurz podnecuje získavanie skúseností konverzáciou
 • Gramatika vysvetľovaná v praxi na reálnych príkladoch
Individuálny kurz
 • Prispôsobujete si čas aj dĺžku výučby
 • Možnosť navštevovať tento kurz v našej jazykovej škole, alebo ho môžeme uskutočniť u vás doma
 • Obsah, výučbové materiály, spôsob výučby si vyberáte podľa seba
 • Flexibilita vyučovacích hodín
 • Výber konverzácie na akúkoľvek tému podľa želania
 • Gramatika vysvetľovaná v praxi na reálnych príkladoch