Pre 6 až 10 ročné deti

Kurz angličtiny v Prešove a Sabinove

O kurze angličtiny

Kurz angličtiny pre deti v Prešove a Sabinove

 • výučbu vedie kvalifikovaný zahraničný alebo slovenský lektor
 • možnosť prihlásenia dieťaťa na výučbu v priestoroch našej jazykovej školy, ako aj v priestoroch vašej základnej školy (o aktuálne prebiehajúcich kurzoch na konkrétnych základných školách vás budeme informovať)
 • výučba nadväzuje na školský vzdelávací program
 • učenie sa „ináč“ a aj písanie domácej úlohy sa stane zábavou
 • voľné a slobodné objavovanie jazyka
 • žiaci si hravým spôsobom osvojujú nové a opakujú už nadobudnuté vedomosti
 • žiaci sú rozdelení podľa ročníkov a aktuálnej jazykovej zdatnosti
 • precvičovanie učiva sa strieda so záujmovými aktivitami
 • s úsmevom na tvári zvládnu konverzáciu v cudzom jazyku
 • každá hodina prináša prepracovaný spôsob výučby vďaka metodike MY ENGLISH a SPEAK4KIDS direct method
 • počas trvania celého kurzu angličtiny je pre deti pripravené množstvo hudobno-zábavno-športových aktivít
 • počas letných prázdnin je pre žiakov pripravený „Kurz prežitia“ (Kids X camp). Čaká na nich nezabudnuteľné leto strávené v prírodnom prostredí s anglickými lektormi a komunikáciou výhradne len v anglickom jazyku

Výhody kurzu

 • komunikácia v anglickom jazyku už od prvej hodiny
 • prepracovaný koncept vzdelávania od 6 do 10 rokov
 • speak4kids direct method: najmodernejšia a najefektívnejšia metóda
 • vďaka materiálom z anglicky hovoriacich krajín vytvárame prirodzené bilingválne prostredie
 • od prvej až po poslednú minútu sú deti zaneprázdnené angličtinou, vďaka čomu sa sústredia na jazyk počas celej vyučovacej hodiny
 • čaká na nich LILLY – HOPPY and friends a prostredníctvom nich si vybudujú vzťah k jazyku ako ku kamarátovi (eXtra method)
 • prostredníctvom množstva aktivít získajú pozitívny vzťah k učeniu jazyka,
 • množstvo zábavy, hier, športových podujatí, tancov, hrania na hudobných nástrojoch – jednoducho všetkého, čo deti milujú
CENNÍK – My english 1 (6 až 10 rokov)
Typ výučby:Individuálna2 študenti v skupineSkupinová ( 3 a viac študentov)
1 vyučovacia hodina / 1 osoba11 €/ osoba6 €/ osoba4,50 €/ osoba
ROZVRH HODÍN – Prešov
Frekvencia výučby:Deň výučbyČas výučby
1x TýždenneŠtvrtok14:30-15:15
2x TýždennePondelok a streda14:30-15:15
ROZVRH HODÍN – Sabinov
Frekvencia výučby:Deň výučbyČas výučby
1x TýždenneUtorok14:30-15:15
2x TýždennePondelok a streda14:30-15:15