Pre 11 až 14 ročné deti

Kurz angličtiny v Prešove a Sabinove

 

O kurze angličtiny


Kurz angličtiny pre deti v Prešove a Sabinove

 • výučbu vedie kvalifikovaný zahraničný alebo slovenský lektor
 • výučba nadväzuje na školský vzdelávací program
 • možnosť prihlásenia dieťaťa na výučbu v priestoroch našej jazykovej školy, ale aj v priestoroch vašej základnej školy (o aktuálne prebiehajúcich kurzoch na konkrétnych základných školách vás budeme informovať)
 • žiaci si hravým spôsobom osvojujú nové a osviežujú už nadobudnuté vedomosti
 • najväčší dôraz sa kladie na konverzáciu a využitie nadobudnutého učiva v praxi
 • vytváraním modelových situácií sa poskytne priestor na priame využitie jazyka
 • ponuka mimoškolských aktivít priamo v teréne (žiaci si osvojujú nové učivo v praktickej forme). Učivo o prírode: hodina je vedená v bezpečnom prírodnom prostredí, výučba nových slov a gramatiky sa strieda s aktivitami, hrami a pohybom na umocnenie zážitku a lepšie zapamätanie si učiva
 • žiaci sú rozdelení podľa ročníkov a aktuálnej jazykovej zdatnosti
 • precvičovanie učiva sa strieda so záujmovými aktivitami

Výhody kurzu

 • prostredníctvom množstva aktivít žiaci získajú pozitívny vzťah k učeniu jazyka
 • s úsmevom na tvári zvládnu konverzáciu v cudzom jazyku
 • každá hodina prináša prepracovaný spôsob výučby vďaka metodike MY ENGLISH 2, SPEAK4KIDS METHOD,
 • počas trvania celého kurzu je pre deti pripravené množstvo hudobno–zábavno–športových aktivít, vďaka čomu si upevnia nadobudnuté vedomosti v praxi
 • počas letných prázdnin je pre deti pripravený „Kurz prežitia“ (Kids X camp), čaká na nich nezabudnuteľné leto prežité v prírodnom prostredí s množstvom aktivít  a anglickými lektormi.
CENNÍK – My english 2 ( 11 až 14 rokov)
Typ výučby:Individuálna2 študenti v skupineSkupinová ( 3 a viac študentov)
1 vyučovacia hodina / 1 osoba11 €/ osoba6 €/ osoba4,50 €/ osoba
ROZVRH HODÍN – Prešov
Frekvencia výučby:Deň výučbyČas výučby
1x TýždenneŠtvrtok15:30-16:15
2x TýždennePondelok a streda15:30-16:15
ROZVRH HODÍN – Sabinov
Frekvencia výučby:Deň výučbyČas výučby
1x TýždenneUtorok15:30-16:15
2x TýždennePondelok a streda15:30-16:15