Kurzy pre deti (6-10)

My English 1 – angličtina pre 6 – 10 ročné deti

Výučba vedená kvalifikovaným lektorom, metódou speak4kids. Žiaci si hravým spôsobom osvojujú nové a opakujú už nadobudnuté vedomosti.

O kurze:

Výučba je postavená na direct metóde My English a speak4kids, ktorými je žiakom priblížený cudzí jazyk nenásilným spôsobom – formou nabádania k neustálej konverzácii v angličtine. Počas výučby sú pre deti pripravené mnohé hudobné, športové a iné aktivity plné zábavy.

Obsah kurzu:

V cene je zahrnuté

  • Komunikácia v anglickom jazyku už od prvej hodiny
  • Dôraz na komunikáciu v angličtine
  • Prepracovaný koncept predškolského vzdelávania
  • speak4kids - direct method
  • Množstvo zábavy, hier, športových aktivít, tancov, hra na hudobné nástroje

Informácie o kurze

Trvanie kurzu:1 školský rok / 9 mesiacov
prihlásiť sa môžete počas celého roka
Miesto výučby:Sabinov - Námestie Slobody 41
Prešov - Konštantínova 6
Ďeň a čas výučby:2x týždenne (PO a ST 14:30 - 15:15)
Platí pre Prešov aj Sabinov
1x týždenne(ŠT 14:30 - 15:15) - Prešov
1x týždenne(UT 14:30 - 15:15) - Sabinov
Výučba:individuálne / skupinovo
Metóda:speak4kids direct method®
eXtra method
Cena:Individuálna výučba - 11 €/ osoba
2 šudenti v skupine - 6 €/ osoba
3 a viac šudentov - 4,50 €/ osoba