Kurzy pre deti (7-10)

PRE 7-10 ROČNÉ DETI

My English 1 – angličtina pre 7 – 10 ročné deti

Špecializovaná výučba angličtiny metódou My little english a speak4kids v našej jazykovej škole, alebo priamo v materských školách.

O kurze:

Výučba je postavená na direct metóde My English a speak4kids, ktorými je žiakom priblížený cudzí jazyk nenásilným spôsobom – formou nabádania k neustálej konverzácii v angličtine. Počas výučby sú pre deti pripravené mnohé hudobné, športové a iné aktivity plné zábavy.

Obsah kurzu:

V cene je zahrnuté

  • Komunikácia v anglickom jazyku už od prvej hodiny
  • Dôraz na komunikáciu v angličtine
  • Prepracovaný koncept predškolského vzdelávania
  • speak4kids - direct method
  • Množstvo zábavy, hier, športových aktivít, tancov, hra na hudobné nástroje

Informácie o kurze

Trvanie kurzu:

1 školský rok / 9 mesiacov/podľa frekvencie výučby: 1x týždenne (32 vyuč. hodín), 2x týždenne (64 vyuč. hodín)/
prihlásiť sa môžete počas celého roka

Miesto výučby:

Sabinov – Námestie Slobody 41
Prešov – Konštantínova 6

Ďeň a čas výučby:

Pozri rozvrh hodín v sekcii prihláška a cenník

Výučba:

individuálne / skupinovo

Metóda:

speak4kids direct method®
eXtra method

Cena:

Individuálna výučba – 12,50 €/ osoba
2 študenti v skupine – 7,50 €/ osoba
3 a viac študentov/1 školský rok – 1x týždenne (32 vyuč. hodín)= 168 €, 2x týždenne (64 vyuč. hodín)= 336 €