Kurzy pre deti (7-10)

My English 1 – angličtina pre 7 – 10 ročné deti

Výučba vedená kvalifikovaným lektorom, metódou speak4kids. Žiaci si hravým spôsobom osvojujú nové a opakujú už nadobudnuté vedomosti.

O kurze:

Výučba je postavená na direct metóde My English a speak4kids, ktorými je žiakom priblížený cudzí jazyk nenásilným spôsobom – formou nabádania k neustálej konverzácii v angličtine. Počas výučby sú pre deti pripravené mnohé hudobné, športové a iné aktivity plné zábavy.

ROZVRH HODÍN NA ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020

ROZVRH HODÍN ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020 Sabinov

ROZVRH HODÍN ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020 Prešov

Obsah kurzu:

V cene je zahrnuté

  • Komunikácia v anglickom jazyku už od prvej hodiny
  • Dôraz na komunikáciu v angličtine
  • Prepracovaný koncept predškolského vzdelávania
  • speak4kids - direct method
  • Množstvo zábavy, hier, športových aktivít, tancov, hra na hudobné nástroje

Informácie o kurze

Trvanie kurzu:1 školský rok / 9 mesiacov/podľa frekvencie výučby: 1x týždenne (32 vyuč. hodín), 2x týždenne (64 vyuč. hodín)/
prihlásiť sa môžete počas celého roka
Miesto výučby:Sabinov - Námestie Slobody 41
Prešov - Konštantínova 6
Ďeň a čas výučby: Pozri rozvrh hodín v sekcii prihláška a cenník
Výučba:individuálne / skupinovo
Metóda:speak4kids direct method®
eXtra method
Cena:Individuálna výučba - 12 €/ osoba
2 študenti v skupine - 6,50 €/ osoba
3 a viac študentov - 1x týždenne (32 vyuč. hodín)= 168 €, 2x týždenne (64 vyuč. hodín)= 336 € / Platba sa realizuje 2x na začiatku každého polroka/