Kurzy pre deti (3-6)

PRE 3-6 ROČNÉ DETI

Anglický jazyk pre predškolákov

Špecializovaná výučba angličtiny metódou My little english a speak4kids v našej jazykovej škole, alebo priamo v materských školách.

O kurze:

Hlavným cieľom výučby je vzbudiť v deťoch záujem o cudzí jazyk a nenásilnou formou aplikovať rýchlo zapamätateľné prvky akými sú napríklad pieseň, alebo tanec. Týmto hravým spôsobom deťom umožníme osvojenie si jazyka bez toho, aby si to vôbec uvedomovali, čo môže v konečnom dôsledku výrazne pomôcť pri ďalšom štúdiu jazyka na základnej škole. Podstatným faktorom je tiež vytvorenie pocitu pohodlia a spokojnosti, preto robíme všetko preto, aby sa v našich priestoroch cítili ako doma.

Obsah kurzu:

V cene je zahrnuté

Informácie o kurze

Trvanie kurzu:

1 školský rok /podľa frekvencie výučby: 1x týždenne=32 vyuč. hodín, 2x týždenne= 64 vyuč. hodín/
prihlásiť sa môžete počas celého roka

Miesto výučby:

Sabinov – Námestie Slobody 41
Prešov – Konštantínova 6

Ďeň a čas výučby:

Pozri aktuálny rozvrh hodín v sekcii prihláška a cenník

Výučba:

individuálne / skupinovo

Metóda:

speak4kids direct method®
eXtra method

Cena:

Individuálna výučba – 12,50 €/ osoba
2 študenti v skupine – 7,50 €/ osoba
3 a viac študentov/1 školský rok – 1 x týždenne: 32 x 45 min.=168 € , 2x týždenne: 64 x 45 min.=336 €

Metóda my little English

Deti predškolského a školského veku majú v sebe prirodzenú schopnosť naučiť sa viacero jazykov. Skorá výučba teda môže pomocť k dosiahnutiu lepších výsledkov v neskoršom veku. Vytvorili sme preto špeciálny program s názvom My little english, v ktorom sa deti úplne prirodzenou formou plnou zábavy, atraktívnych materiálov a hlavne efektívnym prístupom, naučia  jazyk intuitívne a s úsmevom. Deti sa učia samy od seba aj pri hre, komunikácii a pozorovaní.

 

Dôležitou súčasťou výučby  sú nami vytvorené učebné materiály, ktoré boli vytvorené tak, aby v deťoch rozvíjali záujem o anglický jazyk. Vzbudzujeme v nich zvedavosť a túžbu po objavovaní niečoho nového prostredníctvom hry, mimiky, rozprávok – či už čítaním, alebo poznávaním hračiek, ktoré im pomáhajú zapamätať si dané slovíčko či činnosť.

 

Taktiež využívame najmodernejšiu a najefektívnejšiu speak4kids priamu metódu, rozvíjajúcu bezprostrednú komunikáciu. Práve hry sú to, čo vzbudzuje u detí najväčší záujem o niečo nové. Lektor má na každú vyučovaciu hodinu vopred pripravený a prepracovaný plán výučby tak, aby bola každá minúta využitá naplno, pričom dieťa nemá čas byť rozptyľované.