Kurzy pre deti (3-6)

Anglický jazyk pre predškolákov

Špecializovaná výučba angličtiny metódou My little english a speak4kids v našej jazykovej škole, alebo priamo v materských školách.

O kurze:

Hlavným cieľom výučby je vzbudiť v deťoch záujem o cudzí jazyk a nenásilnou formou aplikovať rýchlo zapamätateľné prvky akými sú napríklad pieseň, alebo tanec. Týmto hravým spôsobom deťom umožníme osvojenie si jazyka bez toho, aby si to vôbec uvedomovali, čo môže v konečnom dôsledku výrazne pomôcť pri ďalšom štúdiu jazyka na základnej škole. Podstatným faktorom je tiež vytvorenie pocitu pohodlia a spokojnosti, preto robíme všetko preto, aby sa v našich priestoroch cítili ako doma.

Obsah kurzu:

V cene je zahrnuté

  • Komunikácia v anglickom jazyku už od prvej hodiny
  • Výučbu vedie kvalifikovaný zahraničný alebo slovenský lektor
  • Prepracovaný koncept predškolského vzdelávania speak4kids - direct method
  • Množstvo zábavy, hier, športových aktivít, tancov, hra na hudobné nástroje

Informácie o kurze

Trvanie kurzu:1 školský rok / 9 mesiacov
prihlásiť sa môžete počas celého roka
Miesto výučby:Sabinov - Námestie Slobody 41
Prešov - Konštantínova 6
Ďeň a čas výučby:2x týždenne (PO a ST 16:30 - 17:15)
Platí pre Prešov aj Sabinov
1x týždenne(ŠT 16:30 - 17:15) - Prešov
1x týždenne(UT 16:30 - 17:15) - Sabinov
Výučba:individuálne / skupinovo
Metóda:speak4kids direct method®
eXtra method
Cena:Individuálna výučba - 11 €/ osoba
2 šudenti v skupine - 6 €/ osoba
3 a viac šudentov - 4 €/ osoba

Metóda my little English

Deti predškolského a školského veku majú v sebe prirodzenú schopnosť naučiť sa viacero jazykov. Skorá výučba teda môže pomocť k dosiahnutiu lepších výsledkov v neskoršom veku. Vytvorili sme preto špeciálny program s názvom My little english, v ktorom sa deti úplne prirodzenou formou plnou zábavy, atraktívnych materiálov a hlavne efektívnym prístupom, naučia  jazyk intuitívne a s úsmevom. Deti sa učia samy od seba aj pri hre, komunikácii a pozorovaní.

Dôležitou súčasťou výučby  sú nami vytvorené učebné materiály, ktoré boli vytvorené tak, aby v deťoch rozvíjali záujem o anglický jazyk. Vzbudzujeme v nich zvedavosť a túžbu po objavovaní niečoho nového prostredníctvom hry, mimiky, rozprávok – či už čítaním, alebo poznávaním hračiek, ktoré im pomáhajú zapamätať si dané slovíčko či činnosť.

Taktiež využívame najmodernejšiu a najefektívnejšiu speak4kids priamu metódu, rozvíjajúcu bezprostrednú komunikáciu. Práve hry sú to, čo vzbudzuje u detí najväčší záujem o niečo nové. Lektor má na každú vyučovaciu hodinu vopred pripravený a prepracovaný plán výučby tak, aby bola každá minúta využitá naplno, pričom dieťa nemá čas byť rozptyľované.