Kurzy pre deti (11-14)

PRE 11-14 ROČNÝCH ŽIAKOV

Interaktívna angličtina pre žiakov ZŠ

Výučba nadväzuje na školský vzdelávací program. Žiaci sú motivovaní k tomu, aby si osvojovali nové vedomosti v oblasti anglického jazyka či už formou rozličných hier alebo interaktívneho vzdelávania v prírode.

O kurze:

Najpodstatnejšou časťou výučby je konverzácia v anglickom jazyku a využitie nadobudnutých poznatkov v praxi. Jedná sa o vytváranie modelových situácií, pričom sa žiakom poskytne priestor na priame využitie anglického jazyka. Osvojovanie nového učiva prebieha tiež v prírode – vyučovanie je vedené v bezpečnom prírodnom prostredí, výučba nových slov a gramatiky sa strieda s aktivitami a pohybom na umocnenie zážitku a lepšie zapamätanie si učiva.

Obsah kurzu:

  • Dôraz na konvezráciu v anglickom jazyku
  • Interaktívne hudobno-zábavné a športové aktivity v prírode
  • Metodika My English 2 a speak4kids
  • Tvorba modelových situácií - aplikácia získaných poznatkov
  • Rozdelenie žiakov podľa ročníkov a aktuálnych jazykových znalostí
Informácie o kurze

Trvanie kurzu:

1 školský rok / 9 mesiacov
prihlásiť sa môžete počas celého roka

Miesto výučby:

Sabinov – Námestie Slobody 41
Prešov – Konštantínova 6

Ďeň a čas výučby:

Pozri aktuálny rozvrh hodín v sekcii prihláška a cenník

Výučba:

individuálne / skupinovo

Metóda:

speak4kids direct method®
eXtra method

Cena:

Individuálna výučba – 12,50 €/ osoba/1. vyuč. hodina
2 študenti v skupine – 7,50 €/ osoba/1 vyuč. hodina
3 a viac študentov/1 školský  rok – 168 €/ výučba 1x týždenne, 336 €/výučba 2x týždenne