Kurzy pre deti (11-14)

Interaktívna angličtina pre žiakov ZŠ

Výučba nadväzuje na školský vzdelávací program. Žiaci sú motivovaní k tomu, aby si osvojovali nové vedomosti v oblasti anglického jazyka či už formou rozličných hier alebo interaktívneho vzdelávania v prírode.

O kurze:

Najpodstatnejšou časťou výučby je konverzácia v anglickom jazyku a využitie nadobudnutých poznatkov v praxi. Jedná sa o vytváranie modelových situácií, pričom sa žiakom poskytne priestor na priame využitie anglického jazyka. Osvojovanie nového učiva prebieha tiež v prírode – vyučovanie je vedené v bezpečnom prírodnom prostredí, výučba nových slov a gramatiky sa strieda s aktivitami a pohybom na umocnenie zážitku a lepšie zapamätanie si učiva.

ROZVRH HODÍN NA ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020

ROZVRH HODÍN ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020 Sabinov

ROZVRH HODÍN ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020 Prešov

 

Obsah kurzu:

  • Dôraz na konvezráciu v anglickom jazyku
  • Interaktívne hudobno-zábavné a športové aktivity v prírode
  • Metodika My English 2 a speak4kids
  • Tvorba modelových situácií - aplikácia získaných poznatkov
  • Rozdelenie žiakov podľa ročníkov a aktuálnych jazykových znalostí

Informácie o kurze

Trvanie kurzu:1 školský rok / 9 mesiacov
prihlásiť sa môžete počas celého roka
Miesto výučby:Sabinov - Námestie Slobody 41
Prešov - Konštantínova 6
Ďeň a čas výučby:Pozri aktuálny rozvrh hodín v sekcii prihláška a cenník
Výučba:individuálne / skupinovo
Metóda:speak4kids direct method®
eXtra method
Cena:Individuálna výučba - 12 €/ osoba
2 študenti v skupine - 6,50 €/ osoba
3 a viac študentov - 168 €/ výučba 1x týždenne, 336 €/výučba 2x týždenne