Kurzy pre babatka

PRE NAJMENŠÍCH

Angličtina pre najmenších

Kurzy sú vedené formou hry – spievanie, hranie, riekanky, rozprávanie a iné.
Počas výučby si deti pomaly zvykajú na nový jazyk, pričom ho prijímajú veľmi
podobným spôsobom ako svoj materinský.

O výučbe:

Dôležitým aspektom samotnej výučby je prítomnosť a aktívne zapájanie sa rodiča, ktorý sa vzdeláva zároveň s dieťatkom. Nakoľko sú detičky v rannom veku veľmi vnímavé, prijímajú nový jazyk s nadšením a ukladajú si do pamäti všetko nové a zaujímavé. Fakt, že je dieťatko oboznamované s jazykom pre neho zaujímavou – hravou formou, zvyšuje predpoklad zvládnutia cudzieho jazyka v neskoršom veku.

 

Navyše, rodičia majú možnosť navzájom vymieňať si skúsenosti, navzájom si poradiť alebo sa len tak porozprávať pri šálke kávy alebo čaju, zatiaľ čo sa lektor/lektorka venuje detičkám.

Obsah kurzu:

Informácie o kurze

Trvanie kurzu:

1 školský rok / 9 mesiacov
prihlásiť sa môžete počas celého roka

Miesto výučby:

Sabinov – Námestie Slobody 41
Prešov – Konštantínova 6