Kurz nemčiny

Kurz nemčiny v Prešove, Sabinove


Kurz nemčiny v Prešove, Sabinove

Nemecký jazyk stále ostáva na druhom mieste v rebríčku záujmov o cudzí jazyk.

Uvedomujeme si, a aj z našich dlhoročných skúseností môžeme potvrdiť, že cudzí jazyk sa študent najlepšie naučí aktívnou komunikáciou. Tohto poznatku sa držíme aj pri vyučovaní nemeckého jazyka. Naša konverzačná Direct Methode für Deutsch prinúti študenta maximálne sa sústrediť a aktívne sa učiť priamo na hodine.

 

Pokiaľ chcete získať zamestnanie v nemecky hovoriacich krajinách napríklad ako opatrovateľ/ka , nadviazať kontakt s vašim rodinným známym z Nemecka či vaším nemeckým partnerom, vedieť sa bez problémov dorozumieť kdekoľvek, tak neváhajte a prihláste sa do našich kurzov nemčiny, kde získate potrebnú slovnú zásobu  a navyše ju budete vedieť používať vo všetkých konverzačných vetách. Dni a časy výučby si volíte podľa potreby.

Priama metóda výučby jazykov?


Najrýchlejšia cesta k výučbe cudzích jazykov….

 

Sme držiteľmi licencie Speak Direct Method®, ktorá je jednou z najefektívnejších foriem výučby  jazyka.

 

SPEAK DIRECT METHOD ® je priama metóda pre výučbu angličtiny, nemčiny, francúzštiny, španielčiny, taliančiny a ruštiny. Tak ako všetky priame metódy aj SPEAK DIRECT METHOD ® sa sústreďuje na aspekt cudzieho jazyka, ktorý je najťažšie zvládnuť – na rozprávanie. Táto metóda bola vytvorená v roku 2004 a prvý krát aplikovaná v škole Peritus-Speed School.

 

Kurz nemčiny v Prešove, SabinovePri použití speak direct method sa študenti učia tým, že neustále rozprávajú počas celej vyučovacej hodiny. Lekcia je usporiadaná vo forme špeciálne navrhnutého dialógu medzi učiteľom a jednotlivými študentmi v skupine. Každý zúčastnený študent musí odpovedať učiteľovi na dané otázky priamo v novom jazyku bez prekladania si textu do svojho rodného jazyka. Odpovedá celou vetou s použitím prebratých slovíčok a gramatiky tesne predtým. Rodný jazyk študenta sa pri výučbe nepoužíva a ak sa aj použije, tak len minimálne pre lepšie pochopenie preberaného učiva.

 

Keď študent odpovedá na položenú otázku, učiteľ mu pomáha s odpoveďou nápovedou slovíčok, opravovaním gramatiky a prízvuku. Počas hodiny učiteľ rozpráva prirodzeným spôsobom pri dodržiavaní vysokej dynamiky a tempa hodiny. Takto si každý z prítomných študentov postupne zvyká na intonáciu a rýchlosť hovorenej formy jazyka.  Minimálne 80% lekcie je zameraných na rozprávanie.  Účastníci si počas vyučovacej hodiny nemusia robiť žiadne poznámky, pretože celá látka preberaná počas hodiny je súčasťou učebnice a je zaznamenaná aj na CD nosičoch, ktoré sú súčasťou každej učebnice. Takto sa študent môže neustále zdokonaľovať v jazyku aj mimo jazykovej školy.

 


Skupinový kurz

VÝHODY KURZU

 • Výber skupiny podľa úrovne jazyka.
 • Komunikujete so seberovnými, vďaka čomu nemáte pocit menejcennosti.
 • Maximálny počet študentov v triede je 6, čím zabezpečujeme efektívnosť kurzu pre každého a vytvorenie rovnakého prostredia.
 • Skupinový kurz vám napomáha v nadobudnutí konverzačných schopností pri konverzácií s ostatnými a je výborným spôsobom pripraviť sa na to, ako v budúcnosti zvládnuť  rozhovor v cudzom jazyku s kýmkoľvek  a kdekoľvek.
 • Kurz vedie kvalifikovaný lektor, vybraný na základe presných kritérií a požiadaviek klienta.
 • Po úplnom preskúmaní vašich požiadaviek a očakávaní od kurzu vám lektor pripraví kurz  „šitý“ úplne na mieru.
 • Naši lektori sú profesionáli a prechádzajú náročným výberom, čím zabezpečujeme najvyššiu kvalitu výučby.
 • Kurz prebieha už od začiatku výlučne v nemeckom jazyku, čím je vytvorené nemecké prostredie  a aj rýchlejšie  „vžitie” sa s jazykom (v prípade akýchkoľvek nejasností je samozrejmé vysvetlenie učiva aj v  slovenčine).
 • Vďaka kurzu nezískaš len potrebné znalosti a jazykovú zdatnosť, ale aj kopec nových priateľov, stráviš úžasný čas, získaš nové zážitky a budeš mať dobrý pocit zo skvele využitého času.

Individuálny kurz

VÝHODY KURZU

 • prispôsobujete si čas aj dĺžku výučby
 • máte možnosť navštevovať tento kurz v našej jazykovej škole alebo ho môžeme uskutočniť u vás doma (lektor príde za vami)
 • obsah, výučbové materiály, spôsob výučby si vyberáte podľa seba
 • len vy a lektor
 • vďaka našim metódam podporujúcich zážitkové učenie zaručujeme, že výučba nemčiny bude pre vás časom zábavy, tvorivosti a hlavne spokojnosti z naučeného
 • našou snahou je  vytvoriť  vám podmienky na výučbu jazyka, vďaka ktorým budete napredovať bez toho, aby ste pomýšľali na nechuť z učenia, stratu motivácie a pod. Vďaka nami prepracovanej metóde vám pripravíme kopec zážitkov, ktoré vám nielen umožnia naučiť sa jazyk rýchlejšie, ale budete si ho aj dlhodobo pamätať. Umocnením zážitkov vo vás docielime aj zapamätanie si vedomostí
 • viac komunikácie ako v bežnej skupine
 • začiatok kurzu si určujete priamo VY po dohode s lektorom
 • flexibilita vyučovacích hodín
 • možnosť „ušiť“ vám kurz angličtiny na mieru podľa vašich potrieb a predstáv
 • poskytnutie náhradného termínu z dôvodu vašej neprítomnosti
 • výhodou kurzu je aj výber konverzácie na akúkoľvek tému podľa želania