Kontakt

Kontakt

place Pobočka Prešov

Konštantínova 6 – 080 01 Prešov
(budova inšpektorátu práce, 1. poschodie)

 

Mobil: +421948 123 039
Email: info@e-xtra.sk

place Pobočka Sabinov

Námestie Slobody 41 – 083 01 Sabinov

 

Mobil: +421948 123 039
Email: info@e-xtra.sk

Bankové spojenie

Číslo účtu: 5065581662/0900 Slovenská sporiteľňa
IBAN: SK0909000000005065581662
BIC S.W.I.F.T.: GIBASKBX

Máte otázku? Kotaktujte nás