Kontakt

Jazyková škola e-Xtra

Pobočka Prešov
Konštantínova 6
(budova Inšpektorátu práce, 1. poschodie)
080 01 Prešov
Mobil: 0948 123 039
Email: info@e-xtra.sk

Pobočka Sabinov
Námestie slobody 41
083 01 Sabinov
Mobil: 0948 123 039
Email: info@e-xtra.sk

Bankové spojenie:
Číslo účtu: 5065581662/0900 Slovenská sporiteľňa
IBAN: SK0909000000005065581662
BIC S.W.I.F.T.: GIBASKBX

Máte otázku? Kotaktujte nás

Pobočka Prešov
Pobočka Sabinov