Individuálne kurzy

Kurzy angličtiny, nemčiny, španielčiny v Prešove, Sabinove

Výhody kurzu

 • Prispôsobujete si čas aj dĺžku výučby
 • Máte možnosť navštevovať tento kurz v našej jazykovej škole alebo ho môžeme uskutočniť u vás doma (lektor príde za vami)
 • Obsah, výučbové materiály, spôsob výučby si vyberáte podľa seba
 • Len vy a lektor
 • Vďaka našim metódam podporujúcim zážitkové učenie zaručujeme, že výučba angličtiny bude pre vás časom zábavy, tvorivosti a hlavne spokojnosti z naučeného
 • Našou snahou je  vytvoriť  vám podmienky na výučbu jazyka, vďaka ktorým budete napredovať bez toho, aby ste pomýšľali na nechuť z učenia, stratu motivácie a pod. Vďaka nami prepracovanej metóde vám pripravíme kopec zážitkov, ktoré vám nielen umožnia naučiť sa jazyk rýchlejšie, ale budete si ho aj dlhodobo pamätať. Umocnením zážitkov vo vás docielime aj zapamätanie si vedomostí
 • Viac komunikácie ako v bežnej skupine
 • Začiatok kurzu si určujete priamo VY po dohode s lektorom
 • Flexibilita vyučovacích hodín
 • Možnosť „ušiť“ vám kurz angličtiny na mieru podľa vašich potrieb a predstáv
 • Poskytnutie náhradného termínu z dôvodu vašej neprítomnosti
 • Výhodou kurzu je aj výber konverzácie na akúkoľvek tému podľa želania
 • Vstúpte do eXtra sveta a zažite množstvo nami pripravovaných akcií, vďaka ktorým spojíte výučbu so zážitkami, na ktoré nezabudnete
 • Ponúkame aj špecializované kurzy pre špecifické oblasti: právnická, ekonomická, technická, hotelierska, obchodná angličtina, ale aj mnoho ďalších. Stačí uviesť oblasť, v ktorej pracujete, a my vám pripravíme špeciálne vytvorený program určený len pre vás.