Pre deti

Je známe, že čím skôr sa človek začne niečo učiť, tým ľahšie to zvládne. O cudzích jazykoch to platí dvojnásobne. Jazyková škola Extra preto myslí na deti od najútlejšieho veku, až po ukončenie základnej školy.

Ponúkame jazyky:
anglický, nemecký a francúzsky

Kurzy sa konajú v našich pobočkách v Prešove a Sabinove

Pre deti všetkých vekových kategórií ponúkame individuálne a  skupinové kurzy (v malých skupinkách 3 – 6 žiakov)

Výučba anglického jazyka prebieha pomocou direct metódy Speak4kids, ako aj pomocou špecializovanej metódy My little english, My english a My english 2