Pre deti

Je známe, že čím skôr sa človek začne niečo učiť, tým ľahšie to zvládne. O cudzích jazykoch to platí dvojnásobne. Jazyková škola Extra preto myslí na deti od najútlejšieho veku, až po ukončenie základnej školy.

  • Všetky naše kurzy prebiehajú pod vedením kvalifikovaných lektorov.
  • Kurzy pre najmenšie deti sú vedené formou hry.
  • Deti sa oboznamujú s novou slovnou zásobou prostredníctvom hier, riekaniek a pesničiek, čo zvyšuje ich predpoklad bezproblémového zvládnutia cudzieho jazyka v neskoršom veku.
  • Pre deti v mladšom školskom veku sú pripravené mnohé hudobné, športové a iné zábavné aktivity, ktoré ich nabádajú k neustálej konverzácii v angličtine
  • Interaktívna výučba, nadväzujúca na školský vzdelávací program, čaká na starších žiakov. 
  • Najpodstatnejšiu časť výučby tvorí konverzácia v anglickom jazyku a vytváranie modelových situácií, pričom výučba sa strieda s pohybovými aktivitami.

Ponúkame jazyky:
anglický, nemecký a francúzsky

Kurzy sa konajú v našich pobočkách v Prešove a Sabinove

Pre deti všetkých vekových kategórií ponúkame individuálne a  skupinové kurzy (v malých skupinkách 3 – 6 žiakov)

Výučba anglického jazyka prebieha pomocou direct metódy Speak4kids, ako aj pomocou špecializovanej metódy My little english, My english a My english 2