for business

Business jazykové kurzy

Rozšírte svoje jazykové znalosti a tým sa vám otvorí cesta do celého sveta. Ponúkame vám vysoko efektívne Business jazykové kurzy pre každú oblasť.

Kurzy sú pripravované podľa špecifických požiadaviek a potrieb klienta. Extra výhodou našich kurzov sú metódy výučby Speak Direct Method® a eXtra method, vyučované tými najkompetentnejšími školenými lektormi.

Našim cieľom je vždy čo najefektívnejšie a najprirodzenejšie zvládnutie problematiky daného jazyka.

  • presná definícia vedenia kurzu s dôrazom na individuálne potreby klienta
  • kurz na mieru, orientovaný k dosiahnutiu Vami stanovených cieľov
  • možnosť výberu rôznych oblastí výučby
  • Flexibilita a príprava na telefonickú a emailovú komunikáciu, obchodné stretnutia
  • príprava na komunikáciu so zahraničným partnerom
  • flexibilita – výučba u Vás (na celom území SR), prípadne v našich priestoroch
  • začiatok kurzu určujete Vy, poskytujeme náhradné termíny výučby
  • výučba formou vytvorenia fiktívnych situácií priamo so zahraničným lektorom, kde máte možnosť overiť si nadobudnuté vedomosti a zároveň sa pripraviť na reálne situácie v praxi

Informácie o kurzoch

Trvanie kurzu:

podľa dohody

Miesto výučby:

Sabinov – Námestie Slobody 41
Prešov – Konštantínova 6
podľa dohody

Frekvencia:

1x týždenne
2x týždenne

podľa dohody

Čas výučby:

podľa dohody

Výučba:

individuálne / skupinovo

Metóda:

Speak direct method®, eXtra method

Cena:

podľa platného cenníka

Ponúkame jazyky:
anglický, nemecký a francúzsky

Kurzy sa konajú v našich pobočkách v Prešove a Sabinove

V rámci  všetkých vekových kategórií ponúkame individuálne alebo  skupinové kurzy (v malých skupinkách 3 – 6 žiakov)